Yläveto takaa
Yläveto vastaote sivulta
Yläveto vs soutu, supistusvaihe
Yläveto vs soutu, venytysvaihe
Yläveto myötäote sivulta

BLOGI: Ylävetoharjoitteet – mitä näissä tapahtuu?

Ylävetoharjoitteilla tarkoitetaan kirjaimellisesti ylhäältä alaspäin vedettäviä yläselkäalueen harjoitteita. Ylävetoharjoitteisiin lukeutuvat kaikki ylätalja-, leuanveto-, ja laitevariaatiot, joiden aikana kyynärnivel- ja olkanivel liikkuvat samaan aikaan. Ylävetoharjoitteiden aloitusasentovariaatioita on useita, ja yläasento viittaa pään yläpuolella olevaan asentoon. Kaikki ylävetoharjoitteet jaetaan kärjistetysti kahteen erilliseen variaatioon, ja nämä kaksi variaatiota jaetaan edelleen useampaan alavariaatioon. Ylävetoharjoitteiden suorittaminen kuntosaleilla Ylävetoharjoitteet kuuluvat ehdottomasti ehkä kaikkein kirjavimpaan harjoitusryhmään erityisesti …

Alatalja, venytysvaihe
Alataljasoutu, jalat korokkeella vs. lattialla
Kulmasoutu, painopiste
Soutu, jalkojen leveys
Soutu, käsivarren linjaus
Soutu, käsivarren linjaus b

BLOGI: Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät, osa 5

Jalka-asennon leveys Soutuharjoitteissa on kärjistettynä kaksi vaihtoehtoa jalka-asennon leveydelle: 1) medium (alaraajat ovat pystysuorassa ja jalkaterät ovat lantion leveydellä), sekä 2) leveä (jalkaterät ovat leveämmällä kuin lantio). Jalka-asennon leveys nousee merkittäväksi tekijäksi erityisesti laajaa liikelaajuutta tavoitellessa! Jalka-asennon leventäminen tapahtuu suoraan lonkkanivelalueelta – mitä leveämpi jalka-asento, sitä suurempi loitonnuskulma on lonkkanivelessä! Lonkkanivelen loitonnuskulman lisääminen astuu merkittäväksi tekijäksi siinä vaiheessa, kun lonkkanivel …

Alataljasoutu, jalat korokkeella vs. lattialla
Alataljasoutu, venytysvaihe
Eteentaivutus alataljasoudussa
Kapea soutu rintaan vs. vatsaan
Soutukahva, 45 asteen kulma
Soutukahva, 90 asteen kulma
Soutukahva, puhdas ojennus

BLOGI: Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät, osa 4

Otekahvan vaikutus olkanivelen liikerataan Ensimmäisessä postissa käsittelin kaikkien soutuharjoitteiden perusteet. Kertauksena: olennaisin asia soutuharjoitteissa on olkanivelen loitonnuskulma liikeradan supistusvaiheessa. Olkanivelen loitonnuskulmamuutokset vaikuttavat suoraan pääsuorittajarakenteeseen, ja muistisääntönä toimii erinomaisesti tämä: mitä kauempana olkavarsi on vartalosta, sitä enemmän harjoite kohdentuu lapaluun ja olkanivelen välisiin lihasrakenteisiin (mm. hartialihaksen takaosa, liereälihakset, sekä alempi lapalihas). Vastaavasti, mitä lähempänä olkavarsi on vartaloa, sitä enemmän leveä selkälihas …

Alataljasoutu, etukumara
Alataljasoutu, pystysuora
Alataljasoutu, takakeno
Kulmasoutu, vaakataso ja etukumara

BLOGI: Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät, osa 3

Vartalon aloitusasento on yksi keskeisimpiä huomioitavia tekijöitä soutuharjoitteiden suorittamisessa, ja tällä voidaan vaikuttaa suoraan harjoitteen kuormittavuuteen, sekä ergonomiaan. Vartalon aloitusasennolla tarkoitetaan vapaissa soutuharjoitteissa ylävartalon sijaintia suhteessa vaakatasoon, ja taljasouduissa ylävartalon asentoa suhteessa pystysuoraan akseliin. Samat säännöt koskevat myös laiteharjoitteita – laiteharjoitteiden analysointi on helpointa tehdä venytysvaiheen kautta, eli katsoa missä koukistuskulmassa olkanivel on venytysvaiheessa (lisää tietoa alapuolella).  Alataljasoutu ja vartalon …

Soutu, supistusvaihe, elevaatio-depressio
Soutu, supistusvaihe, lapaluut
Soutu, venytysvaihe, elevaatio-depressio
Soutu, venytysvaihe, lapaluut

BLOGI: Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät, osa 2

Lapaluualue muodostaa kaikkein tärkeimmän yksittäisen tekijän koko ylävartaloalueen harjoittelussa. Hauis- ja ojentaja-alueen harjoittelussa lapaluualueen rooli on vahvasti asentoa ylläpitävä (isometrinen/staattinen), mutta rinta/hartia-alueen, ja yläselkäalueen toiminnassa rooli muuttuu dynaamiseksi. Yläselkäharjoitteiden ongelmatilanteet liittyvät lähes poikkeuksetta lapaluualueen asento- ja/tai liikehäiriöön. Nämä häiriötilanteet voivat olla joko lihasepätasapainosta johtuvia, tai itse aiheutettuja – itse aiheutetuissa häiriötilanteissa on kyse tyypillisesti suoritustekniikasta. Lapaluualueen toiminta soutuharjoitteissa Lapaluualueen toiminta …