Alavartalon kiertotesti
Alavartalon sivutaivutustesti
Lantiokoritesti
Rollover testi
Selkärangan pyöristystesti
Ylävartalon kiertotesti
Ylävartalon sivutaivutustesti
Rollover

BLOGI: Testaa oma keskivartalo!  

Testaa oma keskivartalo! Vatsa/keskivartaloalueen harjoittelussa ehdottomasti merkittävämpään rooliin nousevat keskivartaloalueen tiedostettu kontrollointi ja selkärangan/lantiokorialueen liikkuvuus. Nämä kaksi tekijää muodostavat pohjan jokaiselle vatsa/keskivartaloalueen harjoitteelle. Jos kontrollointi ja liikkuvuus ovat riittävällä mallilla, voit hyvin keskittyä sopivien harjoitteiden metsästämiseen. Jos kontrollointi ja liikkuvuus eivät ole riittävällä tasolla, on harjoittelu alkuvaiheessa järkevintä aloittaa näiden tekijöiden korjaamisella. Osa vatsa/keskivartaloalueen harjoitteista edellyttää runsaasti kontrollointia ja liikkuvuutta, …

Isometrinen vs dynaaminen (etunojalankku)
Isometrinen vs dynaaminen (vatsarutistus)

BLOGI: Vatsalihasalueen isometrinen ja dynaaminen harjoittelu

Vatsa- ja keskivartaloalueen harjoittelussa huomio keskittyy pääasiassa kahteen erilliseen tekijään: harjoitevalikoimaan ja harjoittelun toteuttamistapaan. Nämä molemmat tekijät ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa mahdollisimman tuloksellisen vatsa/keskivartaloalueen harjoitusohjelman suunnittelussa. Tulevissa kirjoituksissa avaan kattavan määrän erilaisia vatsalihasalueen harjoitteita, ja samalla tuon esille esimerkkejä toteutustavoista. Idealtaan toteutustapoja on kaksi – isometrinen ja dynaaminen. Mitä tarkoittaa isometrinen tai dynaaminen? Sanalla ”isometrinen” viitataan lihastyöhön, jonka aikana lihaspituus …

Lantionosto ja rotaatiokontrolli
Olkanivelen vaikutus keskivartaloon
Pallof Press ja rotaatiokontrolli
Sivulankku ja isometrinen sivutaivutus
Etunoja-asento ja olkanivelvariaatiot
Isometriset vatsalihasharjoitteet

BLOGI: Isometriset vatsalihasharjoitteet, osa 2/2

Olkanivelen vaikutus rintakehän ja selkärangan asentoon Lonkkanivelen asentomuutokset ovat keskeisin rakenteellinen tekijä muuttamassa lantiokorin kautta lanneselän asentokuormitusta, ja olkanivelalueen toiminta on täsmälleen samassa roolissa rintaranka-alueen asentokuormituksessa. Vatsalihasharjoitteissa keskeisin kontrolloitava liikesuunta on olkanivelen koukistuskulma, eli kuinka pystyssä olkavarsi on suhteessa rintakehään. Idea on lyhyesti tämä: mitä koukistuneempi olkanivel on, sitä enemmän selkärangan ojennusliikesuunta kuormittuu. Eli olkanivelen koukistaminen ohjaa selkäranka-aluetta ojentuneeseen asentoon! …

Lantiokori kierto eteen ja taakse
Lankku ja lantiokori
Lonkkanivelen kulmamuutokset
Lankku ja lantiokorivariaatiot
Lankku ja lantiokorivariaatio

BLOGI: Isometriset vatsalihasharjoitteet, osa 1/2

Vatsalihasharjoitteet jaetaan isometrisiin ja dynaamisiin harjoitteisiin suoritustavan perusteella. Isometrisillä harjoitteilla tarkoitetaan asentoa ylläpitäviä harjoitteita, eli harjoitteen tarkoituksena on pitää keskivartalo muuttumattomassa asennossa. Dynaamisilla harjoitteilla tarkoitetaan liikkeen kanssa toteuttavaa harjoitetta, eli selkärangan asento muuttuu liikeradan aikana. Molemmat harjoittelutavat kuuluvat monipuoliseen harjoitusohjelmaan mukaan! Avataan tässä postissa perinteisimmän isometrisen vatsalihasharjoitteen keskeisin rakenteellinen asia! Isometristen harjoitteiden ryhmittäminen Vatsa-alueelle toteutettavien isometristen harjoitteiden ryhmittäminen tapahtuu samalla …