2019 – Yhteenvedon aika

Vuosi 2018 alkaa hiljalleen olemaan paketissa. Vuoden vaihtuminen harvoin muuttaa todellisuudessa ketään tai mitään, mutta näin yritystoiminnan kannalta tämä ajankohta toimii äärimmäisen hyvin pienenä kulmakivenä toimintaa kehittäessä! Omat edelliset vuodet ovat ohjautuneet kovaa vauhtia yhteen tiettyyn suuntaan, ja tälle päivämäärälle olen asettanut pienen välietapin matkan varrella! Vuodesta 2019 alkaen aloitan yhteenvedon! Ok, huippua. Yhteenvedon mille? Kaikelle mitä tiedän! No jopas. …

Keskivartalon isometrinen harjoittelu

BLOGI: Keskivartalon isometrinen harjoittelu

Keskivartalon isometrinen harjoittelu Keskivartaloalueen harjoittelu jaetaan käytännössä kahteen pääryhmään – dynaamiseen ja isometriseen harjoitteluun. Dynaamisella harjoittelulla tarkoitetaan liikkeen kanssa tehtävää harjoittelua, ja isometrisellä harjoittelulla tarkoitetaan asentoa ylläpitävää harjoittelua. Keskivartalon isometrinen harjoittelu on todella yleistä, ja tähän aihealueeseen linkittyy runsaasti uskomustietoa. Nämä uskomukset avataan kattavasti tulevissa posteissa! Keskeisimmät ja yleisimmät keskivartalon isometriset harjoitteet ovat lankku, voimapyörä ja sivulankku. Mitä isometrisellä harjoittelulla …

Alavartalon sivutaivutus Bosu-pallolla (vaakataso)
Alavartalon sivutaivutus kylkimakuulla
Alavartalon sivutaivutus roikkuen (vauhtivipuvarsi)
Alavartalon sivutaivutus seisten
Alavartalon sivutaivutus Bosu-pallolla (ylä- alaviisto)
Alavartalon sivutaivutus (Human Flag-ote)
Alavartalon sivutaivutus, Ihmislippu-ote

BLOGI: Alavartalon sivutaivutusharjoitteiden keskeisimmät variaatiot

Alavartalon sivutaivutusharjoitteiden keskeisimmät variaatiot Alavartalon keskeisimmät sivutaivutusharjoitteet lähtevät liikkeelle seisten tehtävästä lantiokorin sivutaivutusliikkeestä kohti Bosu-pallovariaatioita! Seisten tehtävät harjoitteet toimivat pääasiassa liikesuunnan aktivaation ja tiedostamisen tehostajana, ja vaakatasoasennossa tehtävät harjoitteet toimivat varsinaisina vahvistajina. Sitten harjoitteiden pariin Seisten tehtävä lantiokorin sivutaivutus Tämä harjoite vaikuttaa äärimmäisen yksinkertaiselta, mutta asiakastyön kautta tiedän varmuudella, ettei asia todellakaan ole näin! Tämän liikesuunnan hahmottaminen rakentaa pohjan koko …

Alavartalon sivutaivutus ja kiertostabiliteetti
Alavartalon sivutaivutus ja lantion eteen-taakse asento
Alavartalon sivutaivutus ja ojennusstabiliteetti
Alavartalon sivutaivutus ja ylävartalostabiliteetti
Alavartalon sivutaivutus (lantiokorivariaatiot

BLOGI: Alavartalon sivutaivutusharjoitteiden huomioitavat tekijät

Alavartalon sivutaivutusharjoitteiden huomioitavat tekijät Alavartalon sivutaivutusharjoitteiden huomioitavat tekijät liittyvät lantiokori- ja lanneselkäalueen stabilointiin liikeradan aikana. Stabiloinnin avulla pyritään toteuttamaan puhdas lantiokorin sivusuuntainen liike suhteessa rintakehäalueeseen. Näiden tekijöiden toteutumista seurataan suoraan sivulta katsottuna. Lisäksi ylävartaloalueen stabilointi on merkittävässä roolissa harjoitteen onnistumisen osalta! Huomioitavat tekijät ovat kuvattuna roikkuen tehtävän sivutaivutusharjoitteen kautta, mutta samat havainnoitavat tekijät liittyvät jokaiseen alavartaloalueen sivutaivutusharjoitteeseen! Kiertosuuntainen stabilointi Kiertosuuntaisella …

Alavartalon sivutaivutus roikkuen (leuanvetotanko)
Alavartalon sivutaivutus roikkuen

BLOGI: Alavartalon sivutaivutusharjoitteet

Alavartalon sivutaivutusharjoitteet Alavartalon sivutaivutusharjoitteet muodostavat ehdottomasti kaikkein harvinaisimman harjoiteryhmän koko keskivartaloalueelta. Tämä harjoiteryhmä on jopa niin harvinainen, ettei tämän alueen harjoittelusta ole välttämättä tietoa saatavilla esim. liikunta-alan palveluntarjoajilta ollenkaan! Alavartalon sivutaivutusharjoitteet eivät ehkä ole perinteisimmässä lihaskasvatusmielessä se keskeisin harjoiteltava alue, mutta tämän alueen tärkeys nousee esille keskivartaloalueen toimintakykyä arvioidessa! Lisäksi tähän liikesuuntaan tarvitaan myös lihasrakenteita, ja kyllä – näiden kuormittamisten …