FYSIOTERAPIA

Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia. Erikoisosaamisalueina lihas- ja nivelperäiset kiputilanteet, sekä olkanivelalueen, niska/hartiaseudun ja alaselkäalueen kiputilanteet

TARVITSETKO FYSIOTERAPIAA?

Onko Sinulla lepotilanteessa tai fyysisen aktiivisuuden aikana ilmaantuvia lihas/nivelkipuja?

Lue lisää

Onko sinulla pitkäaikainen fyysinen haitta tai vaiva, johon et ole vielä löytänyt mistään apua?

Onko fyysinen suorituskykysi heikentynyt viime aikoina?

Etkö kehity omassa liikuntalajissasi riittävän nopeasti?

Haluatko selvittää onko fyysinen toimintakykysi parhaalla mahdollisella tasolla?

Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä: Tarvitset fysioterapiaa!

TARJOAMANI FYSIOTERAPIA

Tarjoamani fysioterapia keskittyy lihas- ja nivelkiputilanteiden hoitamiseen! Hoitotoimenpiteet määräytyvät puhtaasti tilanteen mukaan - toisinaan vaiva voi hoitua pelkällä lihaskäsittelyllä (hieronta/pehmytkudoskäsittely), ja toisinaan vaivan hoitamiseen tarvitaan fyysistä harjoittelua!

Minkälainen fysioterapeutti olen?

Oma lähestymistapa:

Oma lähestymistapa keskittyy vaiva-alueelle liittyvien toiminnallisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Toiminnalliset ongelmatilanteet voivat olla lihasrakenteiden ylijännitystilanteista johtuvia, tai ongelmatilanteen selittävä tekijä voi löytyä lihasrakenteiden voimantuottokapasiteeteista (aktivaatio- ja kestävyyskapasiteettiheikkoudet, hahmottamishäiriöt, sekä lihasepätasapaino).

En ole erikoistanut omaa osaamistani yksittäiseen lähestymistapaan (esimerkiksi toiminnan erikoistaminen tietyn tekniikan ympärille), ja tähän on selkeä syy – yksittäiset lähestymistavat voivat auttaa tietyissä tilanteissa, mutta eivät läheskään jokaisessa! Oma lähestymistapa voi auttaa missä tilanteessa tahansa, riippumatta lähtötilanteesta!

Oma työskentelytapa:

Rakennan oman vastaanottopalvelun alkutilanteen kartoittamisen, ja hoitotoimenpiteiden ympärille. Hoitotoimenpiteet rakentuvat pehmytkudos- ja nivelrakenteiden käsittelyyn, sekä kuntouttaviin harjoitteisiin. Hoitotoimenpiteiden tarve määritetään alkutilanteen kartoittamisessa, ja tarvetta päivitetään hoitokertojen edetessä tilanteen mukaan. Oma työskentelytapa ei ole siis sidottu yksittäisiin kaavoihin (pl. tietyissä diagnooseissa, sekä leikkauksen jälkeisissä kuntoutuksessa on tietyt kaavarakenteet pohjalla).

Käytännössä ja lyhyesti:

Lyhyesti sanottuna olen fysioterapeutti, joka pyrkii selvittämään vaivan alkuperäisen aiheuttajan, ja korjaamaan tämän pysyvästi pois! Omana tehtävänä ei ole pelkästään tarjota akuuttia helpotusta tilanteeseen, vaan haluan lisäksi omat asiakkaani pysyvästi parempaan tilanteeseen! Akuutti kivunlievitys on tietty myös tärkeä osa hoitoa, ja tämä usein onnistuu helposti – mutta käytän mieluusti jokaiseen asiakkaaseen hieman tätä enemmän aikaa, ja pyrin ratkaisemaan kiputilanteeseen johtaneen ongelman!

Tarjoamani fysioterapiapalvelut

Tarjoamani fysioterapia keskittyy lihas- ja nivelkiputilanteiden hoitamiseen! Hoitotoimenpiteet määräytyvät puhtaasti tilanteen mukaan – toisinaan vaiva voi hoitua pelkällä lihaskäsittelyllä (hieronta/pehmytkudoskäsittely), ja toisinaan vaivan hoitamiseen tarvitaan fyysistä harjoittelua!

Tarjoamani fysioterapia rakentuu aina tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutkin tilanteen alkuhaastattelun sekä testien kautta. Näiden tietojen avulla esitän oman näkemyksen kivun aiheuttajasta, sekä kerron parhaan hoitomuodon tilanteen korjaamiseksi. Hoitomuodot jakautuvat manuaaliseen käsittelyyn tai fyysiseen harjoitteluun – ja joissakin tilanteissa voidaan tarvita molempia!

Tarjoamani fysioterapiapalvelut keskittyvät vastaanottopalveluiden ja ohjauspalveluiden ympärille! Vastaanottopalveluilla tarkoitetaan manuaalisia hoitomuotoja, ja ohjauspalveluilla fyysisen harjoittelun kautta toteutettavaa fysioterapiaa. Manuaaliset hoitomuodot tarkoittavat terapeutin käsien kautta suoritettuja hoitomuotoja (erilaiset hieronta/pehmytkudostekniikat, sekä nivel/hermokudosmobilisaatiot)!

Tarjoamani vastaanottopalvelut:
– Fysioterapeuttinen tutkiminen, analyysi, diagnoosi sekä näiden pohjalta laadittu hoitosuunnitelma
– Manuaaliset lihaskäsittelyt (perinteinen ja urheiluhieronta)
– Lihaskalvorakenteiden käsittelytekniikat
– Nivelkäsittelyt
– Hermokudoskäsittelyt
– Muut manuaaliset hoitomuodot (kipupistekäsittelyt, lihas- ja lihaskalvorakenteiden venytystekniikat, triggerpistekäsittelyt)

Tarjoamani ohjauspalvelut:
– Kuntouttavien ja vahvistavien harjoitteiden läpikäynti
– Terapeuttinen ja kuntouttava harjoittelu
– Liikerata-analyysit ja tekniikkaopastus
– Kuntosaliharjoitteiden suoritustekniikat
– Lihasaktivointiin tähtäävä harjoittelu

VALMIIT TUTKIMUSPAKETIT

Haluaisitko tietää enemmän kehosi tilanteesta - oletko riittävän liikkuva, miten tukilihasrakenteesi toimivat, miten hahmotat kehon olennaisimmat liikesuunnat, ja millä tavalla nivelrakenteesi kontrolloituvat aktiivisen kuormituksen aikana?

Lue lisää

Olen oman työuran aikana rakentanut varsin kattavan testipatteriston jokaiselle nivelrakennealueelle, ja tarjoan lähitulevaisuudessa mahdollisuuden jokaiselle kiinnostuneelle testata nämä kokonaisuudet läpi! Testit ovat käyneet pitkän seulontaprosessin, ja lopputuloksena on pelkästään toimintakyvyn kannalta olennaisia tietoja – eli ns. ylimääräiset nippelitietoa tarjoavat testit on jätetty käytännössä kokonaan pois!

Julkistan tämän palvelun lähitulevaisuudessa! Näiden tietojen testaaminen on äärimmäisen mielenkiintoista – saat näiden testien kautta tietoa oman kehon heikoista ja vahvoista lenkeistä! Ja näitä tietoja voit tietysti hyödyntää jatkossa esim. ennaltaehkäisevässä mielessä! Testien kautta voit tietysti saada myös ohjeet tilanteen korjaamiselle! Testitilaisuus sinänsä sisältää vain testaamisen, eli korjaustoimenpiteet läpikäydään toisella kerralla!

Pysy kuulolla!

ERIKOISOSAAMINEN

Lihas- ja nivelperäiset kiputilanteet • Lepokipu ja kuormituksen aikana esiintyvä kipu • Olkanivelalueen kiputilanteet • Niska/hartiaseudun oireet • Tuki- ja liikuntaelinongelmat • Alaselkäalueen kiputilanteet • Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Lue lisää

Oma erikoisosaaminen keskittyy vahvasti tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan. Tämä tarkoittaa paikallisten lihas- ja/tai nivelkipujen hoitamista! Omaksi erikoisosaamisalueeksi on muodostunut vuosien varrella erityisesti toiminnalliset ongelmat, eli kivun ilmaantuminen tietyissä tilanteissa ilman tarkempaa selitystä kivun aiheuttajalle! Asiakaskokemusten kautta olen syventynyt jokaisen nivel- ja lihasrakennealueen fysioterapiaan, mutta erityisesti olkanivel- ja keskivartaloalueen kiputilanteet ovat omaa erikoisosaamista parhaimmillaan!

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN

Ensimmäinen tapaamiskerta rakentuu lähes puhtaasti tilanteen mukaan! Ensimmäisellä tapaamiskerralla perehdytään sinun tilanteeseen alkuhaastattelun kautta, alkuhaastattelun jälkeen tapahtuu tutkimisosio, ja jos aikaa jää, aloitetaan hoitotoimenpiteet!

Lue lisää

Ensimmäinen ajanvarauskerta voi sisältää pelkästään alkuhaastattelun ja tutkimisosion, jos sinulla on runsaasti epäselviä kiputilanteita, ja/tai sinua on hoidettu sekä tutkittu tuloksetta aikaisemmin useammalta taholta (esim. erilaiset lääkäritutkimukset). Epäselvien tilanteiden kartoittamiseen tarvitaan todennäköisesti enemmän tutkimista, ja tähän tietty kuluu enemmän aikaa!

Ensimmäinen tapaamiskerta voi sisältää pelkästään alkuhaastattelun ja tutkimisosion, eli varauduthan mahdolliseen toiseen ajanvaraukseen!

Jos haluat käydä pelkästään yhden kerran, ilmoitathan tämän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – tässä tilanteessa pyrin rajaamaan vaihtoehdot todennäköisyyksien ja alkuhaastattelun perusteella mahdollisimman suppeaksi, ja annan hoito-ohjeet mukaan heti ensimmäisellä kerralla!

Lähtökohtaisesti suosittelen varautumaan 2-3 käyntikertaan (ml. ensitapaaminen), riippuen puhtaasti sinun tilanteestasi! Pyrin viemään tilanteen eteenpäin mahdollisimman nopeasti, mutta varsinkin pitkään jatkuneiden kiputilanteiden selvittämisessä voi kulua hieman enemmän aikaa!

FAQ

Usein kysyttyä + blogikirjoitukset

Teenkö manipulaatiohoitoja?

En tee manipulaatiohoitoja (kansankielellä rusautuksia)!

Manipulaatiohoidoilla tarkoitetaan kansankielellä nivelrakenteissa sijaitsevien lukkoreaktioiden vapauttamista. Lukkoreaktiolla tarkoitetaan virallisesti nivelrakenteen virheasentoa (lievä sijoiltaanmeno). Manipulaatiohoidot voivat parhaimmassa tapauksessa poistaa oireen kokonaan ainakin hetkellisesti pois, mutta manipulaatiohoidoilla on myös haittavaikutukset, sekä vaihtoehtoinen toteutustapa. Itse suosin omassa työskentelyssä juurikin tätä vaihtoehtoista toteutustapaa, eli mobilisointia. Mobilisoinnissa suoritetaan vastaava liike kuin manipulaatiohoidossa, mutta mobilisaatio suoritetaan merkittävästi maltillisemmalla nopeudella ja voimalla, sekä ilman nopeasti tapahtuvaa asentomuutosta. Manipulaatiohoidoissa toteutettava nopea asentomuutos laukaisee vastareaktion elimistössä, joista keskeisimmät ovat hyvää oloa tuottavien hormonien erittyminen aivoista, sekä sidekudosreakenteiden nopea kudosrelaksaatio. Hyvän olon hormonien ansiosta kipureaktio lakkaa lähes välittömästi (tämä reaktio ei ole tietenkään paikallinen – hormonit vaikuttavat kokonaisvaltaisesti koko elimistön alueella), mutta kyseessä on tietty lyhytaikainen vaikutus (muutamista tunneista muutamiin päiviin). Sidekudosrakenteiden rentoutuminen on seurausta nopealle asentomuutokselle (elimistön reaktio repeämisriskitilanteissa). Sidekudosrakenteiden rentoutumisella voi olla myös haittavaikutus, erityisesti toistuvalla manipulaatiohoidolla – sidekudosrakenteet voivat jäädä pysyvästi pidentyneeseen tilanteeseen. Tämän seurauksena manipuloidun alueen stabiliteetti heikkenee, ja tämä taas altistaa uudelle manipulaatiota edellyttävälle tilanteelle (lievä sijoiltaanmeno voi toteutua jatkossa entistä helpommin).

En ole käynyt manipulaatiohoitoihin valmistavaa koulutusta, enkä näillä näkymin koe tarvetta tälle palvelulle em. syistä johtuen. Lisäksi oman fysioterapeutin uran aikana (vuodesta 2012) olen törmännyt äärimmäisen harvoin tilanteisiin, jolloin manipulaatiohoidolle olisi ollut tarve! Muutaman kerran olen ohjannut asiakkaita osteopaateille hoitoon rintaranka-alueen kiputilanteiden vuoksi (oma mobilisaatio ei ole vapauttanut lukkoreaktiota), tietty en tarkkaan tiedä miten osteopatiapuolella hoidetaan nämä tilanteet (mobilisoinnin vai manipulaation kautta).

Teenkö neulahoitoja?

En tee neulahoitoja!

Neulahoidot voivat olla sopiva hoitomuoto sellaisissa tilanteissa, kun koskettaminen ei syystä tai toisesta onnistu (esim. ihoreaktiot, tai kosketukseen liittyvät psyykkiset tilanteet). Muissa tapauksissa koen vahvasti käsillä työskentelyn olevan merkittävästi parempi tapa lihas- ja sidekudosrakenteiden käsittelyyn. Ainoa poikkeus voi liittyä sidekudosrakenteista aiheutuviin kiputilanteisiin, sekä itämaiseen akupunktioon (en tiedä itämaisesta akupunktiosta riittävästi/en ole käynyt tätä koulutusta, mutta idealtaan oikein asetut neulahoidot voisivat aikaansaada sidekudosrakenteessa kudosrelaksaation).

Tulen todennäköisesti jossakin vaiheessa käymään virallisen akupunktiokoulutuksen, ja tämä ajoittuu siihen tilanteeseen, kun omat kädet eivät enää pysty omaan nykyiseen työnkuvaan. Onneksi omat kädet ovat vielä täysin työkuntoiset, eli vielä on monta vuotta aikaa omien käsien parissa työskentelyyn!

Jos harkitset neulahoitoja, suosittelen lämpimästi ensin tarkastamaan neulahoitoja antavan henkilön koulutustaustan! Jos henkilön taustalla on vaikkapa yhden viikonlopun koulutus, suosittelen tarkkaan harkitsemaan menetkö tähän palveluun. Väärin asetellut neulat voivat aiheuttaa kudoksissa myös vastareaktion, erityisesti jos neulojen yhteydessä käytetään myös sähköä.

Teenkö sähköhoitoja?

En tee sähköhoitoja!

Sähköhoidot voivat olla hyvä apu akuuteissa ja kroonisissa kiputilanteissa, sekä lihasaktivaatiotilanteissa. Toistuvasti kivunhoitoon käytetty sähkö voi laukaista lihasrakenteissa voimakkaan supistusreaktion, ja lopulta sähköhoidosta aiheutunut supistusreaktio on suurimman kudosärsytyksen/kivun aiheuttaja. Lihasaktivaatiotilanteet soveltuvat parhaiten esim. leikkauksen jälkeisiin tilanteisiin (haasteellisuus aktivoida operoitua aluetta), sekä neuraalisiin ongelmatilanteisiin (pitkäaikaiset hermopinteet ja halvaustilanteet).

Omassa fysioterapiakoulussa sähköhoitojen opetus oli hieman maltillisella tasolla, enkä koe oman koulutustaustan olevan riittävä sähköhoitojen antamiseen. Todennäköisesti käyn jonkin sähköhoitokoulutuksen uran aikana, mutta tässä vaiheessa en koe tälle palvelulle vielä tarvetta. Oman käytännön kokemuksen perusteella kiputilanteet hoituvat parhaiten, kun selvitetään ensin kipua aiheuttava tekijä, ja tämän jälkeen keskitytään tämän korjaamiseen – enkä ole kertaakaan tarvinnut tähän sähköä! Kipua aiheuttavia tekijöitä voivat olla esim. toiminnallinen mekaaninen kipu (ergonomiavirheet arjessa), kudosrakenteista aiheutuvat kiputilanteet (lihaksen sisäisen paineen kohoaminen ja sidekudosrakenteiden ylijännittyminen), rakenteelliset vauriotilanteet (esim. repeämät), sekä kemialliset kiputilanteet (tulehdustekijöistä aiheutuva kipu). Lihasaktivaatiotilanteissa hyödynnän mieluummin aktiivista harjoittelua, kuin sähkölaitteita – neurologiapuolella (esim. halvaustilanteet) tilanne voi tietty olla toinen!

Mitä lisäkoulutuksia olen käynyt?

Fysioterapeutin tutkinnon jälkeen olen käynyt SOMTY:n selkärankakokonaisuuden (kolme erillistä viikonloppukoulutusta, keskittyen kaula-, rinta-, ja lanneranka-alueiden käsittelyyn), Neuraalikudoksen Mobilisointi I, sekä Steccon Faskiamanipulaation Introduktiokurssin.

Päivitän omaa koulutustarvetta oman asiakastyöskentelyn mukaan. Keskeisin kriteeri omille lisäkoulutuksille syntyy silloin, jos törmään työtehtävien aikana sellaiseen tilanteeseen, jolloin en osaa autta. Tällä hetkellä en koe enempää tarvetta jatkokoulutuksille, mutta avoimin mielin mennään eteenpäin – ehkä jossakin vaiheessa voi tulla jokin tarve!

Hieronta vai fysioterapia?

Pieni kysymysmerkki voi herätä ajanvarauksen valinnan kanssa, eli varaatko fysioterapia-ajan vai hieronta-ajan! Näiden kahden palvelun olennaisin ero löytyy ensimmäisen tapaamiskerran sisällöstä: fysioterapiatapaamisessa tutkitaan, hierontatapaamisessa hierotaan!

Eli jos sinulla on jokin ongelmatilanne (nivel- tai lihaskipu, hermosäryt, liikkuvuusongelmat, treenaamiseen ja kehittymiseen liittyvät ongelmat, tms.), ja haluat selvittää mistä tämä johtuu, varaa aika fysioterapiaan!

Jos taas sinulla ei ole mitään em. ongelmatilanteita, tai uskot vaivan johtuvan lihasten ylijännitystilanteista (lihakset ovat ns. jumissa), ja haluat suoraan hypätä varsinaisen hoitotoimenpiteen pariin ilman tutkimista, varaa aika hierontaan!

Annan aina hoitokerran päätteeksi yhteenvedon tilanteestasi, ja samalla kerron suositukset miten asian kanssa on järkevintä tehdä jatkossa. Eli jos varaat hierontaan ajan, ja kyseessä onkin jotain muuta kuin ”lihasjumia”, kerron tästä sinulle – ja voit varata toisen ajan tarkempaan tutkimiskertaan!

Kun mikään muu ei auta

Tämä on varsin mielenkiintoinen asia – oma maineeni on hiljalleen kiirinyt eteenpäin fysioterapeuttina, kenen luota voi löytyä vastaus, kun mikään muu ei auta!

Tyypillisesti tämä tilanne tulee vastaan pitkäaikaisten selittämättömien kiputilanteiden kanssa. Takana voi olla esim. pitkät tutkimussarjat lääkäreiden toimesta (erilaiset kuvantamiset, ja eri ammattialojen lääkärikäynnit), sekä pitkät hoitosarjat muilla manuaalisilla palveluntarjoajilla (hierojat, osteopaatit, kiropraktikot, naprapaatit, jäsenkorjaajat, sekä muut fysioterapeutit).

Tilanne on tietysti näissä tilanteissa aina haastava – mutta omaan ammatillisuuteen onneksi kuuluu vahva halu selvittää asioita. Ja käytännön kokemuksesta oppineena tiedän, että jokaisessa kiputilanteessa on aina takana jokin toiminnallinen ongelma. Tämän ongelmakohdan paikantaminen voi olla haasteellista, ja tämä ongelmakohta on voinut jäädä aikaisemmilta hoitajilta paikantamatta.

Ja juuri näiden ongelmakohtien etsiminen on omaa erikoisosaamista parhaimmillaan!

Jos kuvaus sopii sinuun tai lähipiiriisi, tervetuloa tutkituttamaan tilanne myös minun kauttani! Mielelläni autan jokaista asiakasta ongelmatilanteiden kanssa – parempaan suuntaan, tai kokonaan oireettomaan tilanteeseen!

Fysioterapiaan liittyvät blogitekstit

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäSiirry kauppaan