FYSIOTERAPIA

Toiminnalliset ongelmatilanteet, silmin havainnoinnin ja palpoinnin kautta paikannettavat rakenteelliset ongelmatilanteet, ja mekaaniset kivun aiheuttajat.

TARVITSETKO FYSIOTERAPIAA?

Onko Sinulla lepotilanteessa tai fyysisen aktiivisuuden aikana ilmaantuvia lihas/niveloireita?

Lue lisää

Tarjoamani fysioterapia keskittyy käytännössä jokaisen toiminnallisen, rakenteellisen tai mekaanisen ongelmatilanteen tutkimiseen, sekä hoitamiseen!

Toiminnallisten, rakenteellisten tai mekaanisten ongelmatilanteiden aiheuttamat oireet ilmaantuvat yleensä paikallisina tai säteilevinä oireina, tai merkittävästi toimintakykyä heikentävinä reaktioina. Tyypillisesti em. ongelmatilanteet ilmaantuvat:

 • Levossa tai kuormituksen/liikkeen aikana ilmaantuvina oirehdintoina
 • Vuorokauden aikana ilmaantuvat jäykkyystuntemukset, jotka vaikuttavat olennaisesti omaan suoritus- tai liikuntakykyyn
 • Liikuntaharrastusten aikana ilmaantuvina oireina (rakenteiden kipeytyminen treenin aikana/jälkeen, harjoitteiden kohdentuminen muualle kuin kohdealueelle, tai kehityksen hidastuminen/loppuminen).

Nämä ongelmatilanteet ovat yleensä arkea haittaavia tekijöitä, mutta eivät kuitenkaan täysin liikuntakyvyttömäksi tekeviä. Voimakkaat (liikuntakykyä estävät/merkittävästi heikentävät) akuuttivaiheen kiputilanteet viittaavat rakennevaurioihin, ja näissä tilanteissa suosittelen tilanteen mukaan aloittamaan hoitotoimenpiteet lääkäritoiminnan kautta.

Jos Sinulla on arjessa jatkuvasti tai satunnaisesti mukana jokin em. oiretilanteista, suosittelen varaamaan ajan fysioterapiavastaanotolleni tarkempiin tutkimuksiin!

TARJOAMANI FYSIOTERAPIA

Tarjoamani fysioterapia keskittyy lihas- ja nivelalueiden oiretilanteiden hoitamiseen! Hoitotoimenpiteet määräytyvät puhtaasti tilanteen mukaan - toisinaan vaiva voi hoitua pelkällä lihaskäsittelyllä (hieronta/pehmytkudoskäsittely), ja toisinaan vaivan hoitamiseen tarvitaan fyysistä harjoittelua!

Minkälainen fysioterapeutti olen?

Oma lähestymistapa:

Oma lähestymistapa keskittyy vaiva-alueelle liittyvien toiminnallisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Toiminnalliset ongelmatilanteet voivat olla lihasrakenteiden ylijännitystilanteista johtuvia, tai ongelmatilanteen selittävä tekijä voi löytyä lihasrakenteiden voimantuottokapasiteeteista (aktivaatio- ja kestävyyskapasiteettiheikkoudet, hahmottamishäiriöt, sekä lihasepätasapaino).

En ole erikoistanut omaa osaamistani yksittäiseen lähestymistapaan (esimerkiksi toiminnan erikoistaminen tietyn tekniikan ympärille), ja tähän on selkeä syy – yksittäiset lähestymistavat voivat auttaa tietyissä tilanteissa, mutta eivät läheskään jokaisessa! Oma lähestymistapa voi auttaa missä tilanteessa tahansa, riippumatta lähtötilanteesta!

Oma työskentelytapa:

Rakennan oman vastaanottopalvelun alkutilanteen kartoittamisen, ja hoitotoimenpiteiden ympärille. Hoitotoimenpiteet rakentuvat pehmytkudos- ja nivelrakenteiden käsittelyyn, sekä kuntouttaviin harjoitteisiin. Hoitotoimenpiteiden tarve määritetään alkutilanteen kartoittamisessa, ja tarvetta päivitetään hoitokertojen edetessä tilanteen mukaan. Oma työskentelytapa ei ole siis sidottu yksittäisiin kaavoihin (pl. tietyissä diagnooseissa, sekä leikkauksen jälkeisissä kuntoutuksessa on tietyt kaavarakenteet pohjalla).

Käytännössä ja lyhyesti:

Lyhyesti sanottuna olen fysioterapeutti, joka pyrkii selvittämään vaivan alkuperäisen aiheuttajan, ja korjaamaan tämän pysyvästi pois! Omana tehtävänä ei ole pelkästään tarjota akuuttia helpotusta tilanteeseen, vaan haluan lisäksi omat asiakkaani pysyvästi parempaan tilanteeseen! Akuutti oireen lievitys on tietty myös tärkeä osa hoitoa, ja tämä voi tilanteesta riippuen onnistua heti ensimmäisellä tapaamiskerralla – mutta käytän mieluusti jokaiseen asiakkaaseen hieman tätä enemmän aikaa, ja pyrin ratkaisemaan tilanteeseen johtaneen ongelman!

Tarjoamani fysioterapiapalvelut

Tarjoamani fysioterapia keskittyy lihas- ja nivelalueiden oiretilanteiden hoitamiseen! Hoitotoimenpiteet määräytyvät puhtaasti tilanteen mukaan – toisinaan vaiva voi hoitua pelkällä lihaskäsittelyllä (hieronta/pehmytkudoskäsittely), ja toisinaan vaivan hoitamiseen tarvitaan fyysistä harjoittelua!

Tarjoamani fysioterapia rakentuu aina tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutkin tilanteen alkuhaastattelun sekä testien kautta. Näiden tietojen avulla esitän oman näkemyksen oireen aiheuttajasta, sekä kerron parhaan hoitomuodon tilanteen korjaamiseksi (fysioterapiadiagnoosi ja hoitosuunnitelma). Hoitomuodot jakautuvat manuaaliseen käsittelyyn tai fyysiseen harjoitteluun – ja joissakin tilanteissa voidaan tarvita molempia!

Tarjoamani fysioterapiapalvelut keskittyvät vastaanottopalveluiden ja ohjauspalveluiden ympärille! Vastaanottopalveluilla tarkoitetaan manuaalisia hoitomuotoja, ja ohjauspalveluilla fyysisen harjoittelun kautta toteutettavaa fysioterapiaa. Manuaaliset hoitomuodot tarkoittavat terapeutin käsien kautta suoritettuja hoitomuotoja (erilaiset hieronta/pehmytkudostekniikat, sekä nivel/hermokudosmobilisaatiot)!

Tarjoamani vastaanottopalvelut:
– Fysioterapeuttinen tutkiminen, analyysi, diagnoosi sekä näiden pohjalta laadittu hoitosuunnitelma
– Manuaaliset lihaskäsittelyt (perinteinen ja urheiluhieronta)
– Lihaskalvorakenteiden käsittelytekniikat
– Nivelkäsittelyt
– Hermokudoskäsittelyt
– Muut manuaaliset hoitomuodot (kipupistekäsittelyt, lihas- ja lihaskalvorakenteiden venytystekniikat, triggerpistekäsittelyt)

Tarjoamani ohjauspalvelut:
– Kuntouttavien, tasapainottavien ja vahvistavien harjoitteiden läpikäynti
– Terapeuttinen ja kuntouttava harjoittelu
– Liikerata-analyysit ja tekniikkaopastus
– Kuntosaliharjoitteiden suoritustekniikat
– Lihasaktivointiin tähtäävä harjoittelu

ERIKOISOSAAMINEN

Lihas- ja nivelperäiset oiretilanteet • Lepokipu ja kuormituksen aikana esiintyvät oireet • Olkanivelalueen oiretilanteet • Niska/hartiaseudun oireet • Tuki- ja liikuntaelinongelmat • Alaselkäalueen oiretilanteet

Lue lisää

Oma erikoisosaaminen keskittyy vahvasti tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan. Tämä tarkoittaa paikallisten lihas- ja/tai nivelalueiden oireiden hoitamista! Omaksi erikoisosaamisalueeksi on muodostunut vuosien varrella erityisesti toiminnalliset ongelmat, eli oireiden ilmaantuminen tietyissä tilanteissa ilman tarkempaa selitystä oireen aiheuttajalle! Asiakaskokemusten kautta olen syventynyt jokaisen nivel- ja lihasrakennealueen fysioterapiaan, mutta erityisesti olkanivel- ja keskivartaloalueen kiputilanteet ovat omaa erikoisosaamista parhaimmillaan!
 
HUOM: Jätän leikkauksen jälkeisen fysioterapian pois 23.2.2024 alkaen! Suosittelen järjestämään leikkauksen jälkeisen fysioterapian leikanneen tahon kautta (yhteistyö leikanneen lääkärin ja samassa yrityksessä työskentelevien fysioterapeuttien välillä)!

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN

Ensimmäinen tapaamiskerta rakentuu lähes puhtaasti tilanteen mukaan! Ensimmäisellä tapaamiskerralla perehdytään sinun tilanteeseen alkuhaastattelun kautta, alkuhaastattelun jälkeen tapahtuu tutkimisosio, ja jos aikaa jää, aloitetaan hoitotoimenpiteet!

Lue lisää

Ensimmäinen ajanvarauskerta voi sisältää pelkästään alkuhaastattelun ja tutkimisosion, jos sinulla on runsaasti epäselviä oiretilanteita, ja/tai sinua on hoidettu sekä tutkittu tuloksetta aikaisemmin useammalta taholta (esim. erilaiset lääkäritutkimukset). Epäselvien tilanteiden kartoittamiseen tarvitaan todennäköisesti enemmän tutkimista, ja tähän tietty kuluu enemmän aikaa!

Ensimmäinen tapaamiskerta voi sisältää pelkästään alkuhaastattelun ja tutkimisosion, eli varauduthan mahdolliseen toiseen ajanvaraukseen!

Jos haluat käydä pelkästään yhden kerran, ilmoitathan tämän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – tässä tilanteessa pyrin rajaamaan vaihtoehdot todennäköisyyksien ja alkuhaastattelun perusteella mahdollisimman suppeaksi, ja annan hoito-ohjeet mukaan heti ensimmäisellä kerralla!

Lähtökohtaisesti suosittelen varautumaan 2-3 käyntikertaan (ml. ensitapaaminen), riippuen puhtaasti sinun tilanteestasi! Pyrin viemään tilanteen eteenpäin mahdollisimman nopeasti, mutta varsinkin pitkään jatkuneiden kiputilanteiden selvittämisessä voi kulua hieman enemmän aikaa!

LUE TÄMÄ, ENNEN KUIN VARAAT AJAN FYSIOTERAPIAAN

Luethan huolellisesti tämän tekstiosion, ennen kuin varaat minulle ajan fysioterapiaan! Tämä tekstiosio koskee uusia ja vanhoja asiakkaita! Tekstiosion lukeminen ja sisällön hyväksyminen on edellytys ajan varaamiselle!

Lue lisää

Tarjoamani fysioterapia
 • Tarjoamani fysioterapia pohjautuu toiminnallisten ongelmatilanteiden, palpoitavissa olevien rakenteellisten ongelmatilanteiden, sekä mekaanisten ongelmatilanteiden selvittämiseen (tutkiminen, paikallistaminen ja hoitaminen).
  • Tarjoamani fysioterapian avulla ei voida selvittää lääkehoitoa vaativia tai lääketieteellisiä diagnooseja. Lääkehoitoa vaativat ja lääketieteelliset diagnoosit toteutuvat lääkäritoiminnan kautta.
Hoidettavat tilanteet
 • Toiminnallisten, rakenteellisten tai mekaanisten ongelmatilanteiden aiheuttamat oireet ilmaantuvat tyypillisesti levossa tai liikkeen aikana ilmaantuvina oireina, vuorokauden aikana ilmaantuvina jäykkyystuntemuksina, jotka vaikuttavat olennaisesti omaan liikuntakykyyn, tai liikuntaharrastusten aikana ilmaantuvina oireina (rakenteiden kipeytyminen treenin aikana/jälkeen, harjoitteiden kohdentuminen muualle kuin kohdealueelle, tai kehityksen hidastuminen/loppuminen).
  • Nämä ongelmatilanteet ovat yleensä arkea haittaavia tekijöitä, mutta eivät kuitenkaan täysin liikuntakyvyttömäksi tekeviä. Jos jollekin alueelle provosoituu merkittävästi arkea hankaloittava kiputilanne, voi kyseessä olla rakennevaurio, tai lääketieteellisen diagnoosin aiheuttama oire.
Rakennevauriot ja lääketieteellinen diagnoosi
 • Jos epäilet tilanteesi aiheutuvan rakenteellisen vauriotilanteen, tai lääketieteellisen diagnoosin aiheuttamana, tai jos tilanteesi tarvitsee lääkinnällistä hoitoa, hakeuduthan suoraan lääkärin vastaanotolle.
  • Tarjoamani fysioterapia ei voi auttaa akuutin rakenteellisen vauriotilanteen (esim. repeämät ja murtumat), tai lääkinnällistä hoitoa vaativan lääketieteellisen diagnoosin akuuttivaiheen kanssa. Tietyissä tilanteissa tarjoamastani fysioterapiasta on apua myös lääketieteellisissä diagnoositilanteissa (akuuttivaiheen ulkopuolinen toimintakyvyn kehittäminen)!
Tutkiminen ja fysioterapiadiagnoosi
 • Tutkimisen (haastattelu, ryhtianalyysi, liiketestit ja palpointi) avulla pyrin selvittämään todennäköisimmät fyysiset ja mekaaniset syyt, jotka voivat olla aiheuttamassa oireita. Yhteenvetona näistä tutkimuksista muodostuu fysioterapiadiagnoosi. Fysioterapiadiagnoosi esittää lyhyesti yhdellä lauseella suorittamiini tutkimuksiin pohjautuvan fyysisen syyn, joka liittyy ongelmatilanteen olemassaoloon.
  • Fysioterapiadiagnoosi ei ole sama asia kuin lääketieteellinen diagnoosi! Fysioterapeutin tutkimukset pohjautuvat em. tutkimuksiin, ja näiden avulla syntyy fysioterapiadiagnoosi. Fysioterapiadiagnoosi diagnosoi rakenteellisen, toiminnallisen tai mekaanisen oireen aiheuttajan. Lääketieteellinen diagnoosi tehdään yleensä lääkärihenkilökunnan kautta, ja lääketieteellisen diagnoosin rakentamiseen edellytetään lääketieteelliset tutkimukset. Lääketieteellinen diagnoosi pyrkii diagnosoimaan jonkin vaivaa aiheuttavan sairauden.
Tutkimuksen aikana esille nousevat epämiellyttävät asiat
 • Suorittamani tutkimisen aikana esille voi tulla myös epämiellyttäviä asioita oman kehon rakenteeseen, oman kehon toimintaan, tai omaan arkeen liittyen
  • Esimerkiksi rakenteelliset muutokset jalkaterä- tai selkäranka-alueella, liikunnallisten toimenpiteiden aikana tapahtuvat kontrollivirheet, sekä arjessa ilmaantuvat epäergonomiset tavat. Paikannan nämä tekijät pelkästään sellaisissa tilanteissa, jotka liittyvät olennaisesti alkuperäiseen oireeseen. Joskus vaivan alkuperä voi löytyä pelkästään em. tekijöistä, ja näissä tilanteissa näiden korjaaminen on ensisijaisen tärkeää!
Oma hoitoketju
 • Rakentamani hoitoketju rakentuu pääasiassa kolmeen pääkohtaan: 1) Manuaaliset oirealueisiin liittyvät käsittelyt, 2) Kuntouttava harjoittelu, ja 3) Jatkohoitoon ohjaaminen.
  • Rakennan hoitoketjun pääasiassa tässä järjestyksessä. Ensin hoidetaan mahdolliset ylijännitystilanteet ja virheasennot manuaalisesti. Jos manuaalisille käsittelyille ei ole tarvetta, tai kun manuaalisten hoitojen avulla haettavat tavoitteet ovat saavutettu, hoitoa jatketaan tilanteen mukaan kuntouttavilla harjoitteilla. Jos alkuperäinen ongelma on näiden kahden hoitokokonaisuuden jälkeen edelleen mukana, suosittelen jatkohoitopaikkaa tilanteen mukaan.
Fysioterapiadiagnoosi ei ole aina ratkaisu
 • Fysioterapiadiagnoosi esittää todennäköisimmän oireita aiheuttavan fyysisen tekijän, mutta joissakin tilanteissa vastaus voi löytyä lääketieteellisen diagnoosin puolelta. Näissä tilanteissa fysioterapiadiagnoosi ei kuitenkaan ole väärässä!
  • Fysioterapiadiagnoosi on olemassa missä tapauksessa tahansa, huolimatta siitä, onko tämä varsinainen oireen aiheuttaja vai ei. Tietyissä tilanteissa (esim. tulehdukselliset nivelsairaudet) voivat oirekuva ja löydökset viitata fysioterapiadiagnoosiin, mutta lääkärikäynnin jälkeen diagnoosi voikin tarkentua lääketieteelliseen diagnoosiin. Tietyissä tilanteissa oireiden aiheuttajana voi olla molemmat – esim. nivelkivun takana voi olla samanaikaisesti tulehduksellinen nivelsairaus (lääketieteellinen diagnoosi), sekä nivelen kliininen virheasento (fysioterapiadiagnoosi).
Kuntouttava fysioterapia ei ole koskaan turhaa
 • Jos hakeudut fysioterapiaan, paikannan sinulta oireita selittäviä tekijöitä, ja aloitamme näiden korjaamisen kuntouttavan harjoittelun avulla, lähdemme liikkeelle aina todennäköisimmästä vaihtoehdosta! Kuntouttava harjoittelu muuttaa toimintakykyä käytännössä aina, kunhan harjoittelu tehdään annetun suunnitelman mukaan! Joissakin tilanteissa oireita selittävien tekijöiden korjaantuminen ei kuitenkaan poista oireita, mutta kuntouttavasta harjoittelusta on silti ollut hyötyä!
  • Kuntouttavan harjoittelun avulla korjataan kehon toimintavirheitä, ja näiden lopputuloksena olet missä tapauksessa tahansa vähintään aikaisempaa parempi liikkuja! Vaikka kuntouttaminen ei korjannutkaan alkuperäistä ongelmaa, saat silti runsaasti tietoa oman kehon toiminnasta, ja samalla korjaat oman kehon toimintaa ennaltaehkäisevästi – kehon toimintahäiriöt voivat aiheuttaa oireita vasta riittävän pitkään (vuosia/vuosikymmeniä) jatkuessaan!

Varaathan ajan vain siinä tapauksessa, että ymmärrät ja hyväksyt edellä mainitut kohdat! Pyrin tällä välttämään väärinymmärryksiä fysioterapian sisällöstä, fysioterapian vaikutuksista, ja fysioterapiadiagnoosin roolista suhteessa oireiden aiheuttajaan!

FAQ

Usein kysyttyä + blogikirjoitukset

Teenkö manipulaatiohoitoja?

En tee manipulaatiohoitoja (kansankielellä rusautuksia)!

Manipulaatiohoidoilla tarkoitetaan kansankielellä nivelrakenteissa sijaitsevien lukkoreaktioiden vapauttamista. Lukkoreaktiolla tarkoitetaan virallisesti nivelrakenteen virheasentoa (lievä sijoiltaanmeno). Manipulaatiohoidot voivat parhaimmassa tapauksessa poistaa oireen kokonaan ainakin hetkellisesti pois, mutta manipulaatiohoidoilla on myös haittavaikutukset, sekä vaihtoehtoinen toteutustapa. Itse suosin omassa työskentelyssä juurikin tätä vaihtoehtoista toteutustapaa, eli mobilisointia. Mobilisoinnissa suoritetaan vastaava liike kuin manipulaatiohoidossa, mutta mobilisaatio suoritetaan merkittävästi maltillisemmalla nopeudella ja voimalla, sekä ilman nopeasti tapahtuvaa asentomuutosta. Manipulaatiohoidoissa toteutettava nopea asentomuutos laukaisee vastareaktion elimistössä, joista keskeisimmät ovat hyvää oloa tuottavien hormonien erittyminen aivoista, sekä sidekudosreakenteiden nopea kudosrelaksaatio. Hyvän olon hormonien ansiosta kipureaktio lakkaa lähes välittömästi (tämä reaktio ei ole tietenkään paikallinen – hormonit vaikuttavat kokonaisvaltaisesti koko elimistön alueella), mutta kyseessä on tietty lyhytaikainen vaikutus (muutamista tunneista muutamiin päiviin). Sidekudosrakenteiden rentoutuminen on seurausta nopealle asentomuutokselle (elimistön reaktio repeämisriskitilanteissa). Sidekudosrakenteiden rentoutumisella voi olla myös haittavaikutus, erityisesti toistuvalla manipulaatiohoidolla – sidekudosrakenteet voivat jäädä pysyvästi pidentyneeseen tilanteeseen. Tämän seurauksena manipuloidun alueen stabiliteetti heikkenee, ja tämä taas altistaa uudelle manipulaatiota edellyttävälle tilanteelle (lievä sijoiltaanmeno voi toteutua jatkossa entistä helpommin).

En ole käynyt manipulaatiohoitoihin valmistavaa koulutusta, enkä näillä näkymin koe tarvetta tälle palvelulle em. syistä johtuen. Lisäksi oman fysioterapeutin uran aikana (vuodesta 2012) olen törmännyt äärimmäisen harvoin tilanteisiin, jolloin manipulaatiohoidolle olisi ollut tarve! Muutaman kerran olen ohjannut asiakkaita osteopaateille hoitoon rintaranka-alueen kiputilanteiden vuoksi (oma mobilisaatio ei ole vapauttanut lukkoreaktiota), tietty en tarkkaan tiedä miten osteopatiapuolella hoidetaan nämä tilanteet (mobilisoinnin vai manipulaation kautta).

Teenkö neulahoitoja?

En tee neulahoitoja!

Neulahoidot voivat olla sopiva hoitomuoto sellaisissa tilanteissa, kun koskettaminen ei syystä tai toisesta onnistu (esim. ihoreaktiot, tai kosketukseen liittyvät psyykkiset tilanteet). Muissa tapauksissa koen vahvasti käsillä työskentelyn olevan merkittävästi parempi tapa lihas- ja sidekudosrakenteiden käsittelyyn. Ainoa poikkeus voi liittyä sidekudosrakenteista aiheutuviin kiputilanteisiin, sekä itämaiseen akupunktioon (en tiedä itämaisesta akupunktiosta riittävästi/en ole käynyt tätä koulutusta, mutta idealtaan oikein asetut neulahoidot voisivat aikaansaada sidekudosrakenteessa kudosrelaksaation).

Tulen todennäköisesti jossakin vaiheessa käymään virallisen akupunktiokoulutuksen, ja tämä ajoittuu siihen tilanteeseen, kun omat kädet eivät enää pysty omaan nykyiseen työnkuvaan. Onneksi omat kädet ovat vielä täysin työkuntoiset, eli vielä on monta vuotta aikaa omien käsien parissa työskentelyyn!

Jos harkitset neulahoitoja, suosittelen lämpimästi ensin tarkastamaan neulahoitoja antavan henkilön koulutustaustan! Jos henkilön taustalla on vaikkapa yhden viikonlopun koulutus, suosittelen tarkkaan harkitsemaan menetkö tähän palveluun. Väärin asetellut neulat voivat aiheuttaa kudoksissa myös vastareaktion, erityisesti jos neulojen yhteydessä käytetään myös sähköä.

Teenkö sähköhoitoja?

En tee sähköhoitoja!

Sähköhoidot voivat olla hyvä apu akuuteissa ja kroonisissa kiputilanteissa, sekä lihasaktivaatiotilanteissa. Toistuvasti kivunhoitoon käytetty sähkö voi laukaista lihasrakenteissa voimakkaan supistusreaktion, ja lopulta sähköhoidosta aiheutunut supistusreaktio on suurimman kudosärsytyksen/kivun aiheuttaja. Lihasaktivaatiotilanteet soveltuvat parhaiten esim. leikkauksen jälkeisiin tilanteisiin (haasteellisuus aktivoida operoitua aluetta), sekä neuraalisiin ongelmatilanteisiin (pitkäaikaiset hermopinteet ja halvaustilanteet).

Omassa fysioterapiakoulussa sähköhoitojen opetus oli hieman maltillisella tasolla, enkä koe oman koulutustaustan olevan riittävä sähköhoitojen antamiseen. Todennäköisesti käyn jonkin sähköhoitokoulutuksen uran aikana, mutta tässä vaiheessa en koe tälle palvelulle vielä tarvetta. Oman käytännön kokemuksen perusteella kiputilanteet hoituvat parhaiten, kun selvitetään ensin kipua aiheuttava tekijä, ja tämän jälkeen keskitytään tämän korjaamiseen – enkä ole kertaakaan tarvinnut tähän sähköä! Kipua aiheuttavia tekijöitä voivat olla esim. toiminnallinen mekaaninen kipu (ergonomiavirheet arjessa), kudosrakenteista aiheutuvat kiputilanteet (lihaksen sisäisen paineen kohoaminen ja sidekudosrakenteiden ylijännittyminen), rakenteelliset vauriotilanteet (esim. repeämät), sekä kemialliset kiputilanteet (tulehdustekijöistä aiheutuva kipu). Lihasaktivaatiotilanteissa hyödynnän mieluummin aktiivista harjoittelua, kuin sähkölaitteita – neurologiapuolella (esim. halvaustilanteet) tilanne voi tietty olla toinen!

Mitä lisäkoulutuksia olen käynyt?

Fysioterapeutin tutkinnon jälkeen olen käynyt SOMTY:n selkärankakokonaisuuden (kolme erillistä viikonloppukoulutusta, keskittyen kaula-, rinta-, ja lanneranka-alueiden käsittelyyn), Neuraalikudoksen Mobilisointi I, sekä Steccon Faskiamanipulaation Introduktiokurssin.

Päivitän omaa koulutustarvetta oman asiakastyöskentelyn mukaan. Keskeisin kriteeri omille lisäkoulutuksille syntyy silloin, jos törmään työtehtävien aikana sellaiseen tilanteeseen, jolloin en osaa autta. Tällä hetkellä en koe enempää tarvetta jatkokoulutuksille, mutta avoimin mielin mennään eteenpäin – ehkä jossakin vaiheessa voi tulla jokin tarve!

Hieronta vai fysioterapia?

Pieni kysymysmerkki voi herätä ajanvarauksen valinnan kanssa, eli varaatko fysioterapia-ajan vai hieronta-ajan! Näiden kahden palvelun olennaisin ero löytyy ensimmäisen tapaamiskerran sisällöstä: fysioterapiatapaamisessa tutkitaan, hierontatapaamisessa hierotaan!

Eli jos sinulla on jokin ongelmatilanne (nivel- tai lihasalueiden oireet, hermosäryt, liikkuvuusongelmat, treenaamiseen ja kehittymiseen liittyvät ongelmat, tms.), ja haluat selvittää mistä tämä johtuu, varaa aika fysioterapiaan!

Jos taas sinulla ei ole mitään em. ongelmatilanteita, tai uskot vaivan johtuvan lihasten ylijännitystilanteista (lihakset ovat ns. jumissa), ja haluat suoraan hypätä varsinaisen hoitotoimenpiteen pariin ilman tutkimista, varaa aika hierontaan!

Annan aina hoitokerran päätteeksi yhteenvedon tilanteestasi, ja samalla kerron suositukset miten asian kanssa on järkevintä tehdä jatkossa. Eli jos varaat hierontaan ajan, ja kyseessä onkin jotain muuta kuin ”lihasjumia”, kerron tästä sinulle – ja voit varata toisen ajan tarkempaan tutkimiskertaan!

Kun mikään muu ei auta

Tämä on varsin mielenkiintoinen asia – oma maineeni on hiljalleen kiirinyt eteenpäin fysioterapeuttina, kenen luota voi löytyä vastaus, kun mikään muu ei auta!

Tyypillisesti tämä tilanne tulee vastaan pitkäaikaisten selittämättömien kiputilanteiden kanssa. Takana voi olla esim. pitkät tutkimussarjat lääkäreiden toimesta (erilaiset kuvantamiset, ja eri ammattialojen lääkärikäynnit), sekä pitkät hoitosarjat muilla manuaalisilla palveluntarjoajilla (hierojat, osteopaatit, kiropraktikot, naprapaatit, jäsenkorjaajat, sekä muut fysioterapeutit).

Tilanne on tietysti näissä tilanteissa aina haastava – mutta omaan ammatillisuuteen onneksi kuuluu vahva halu selvittää asioita. Ja käytännön kokemuksesta oppineena tiedän, että jokaisessa kiputilanteessa on aina takana jokin toiminnallinen ongelma. Tämän ongelmakohdan paikantaminen voi olla haasteellista, ja tämä ongelmakohta on voinut jäädä aikaisemmilta hoitajilta paikantamatta.

Ja juuri näiden ongelmakohtien etsiminen on omaa erikoisosaamista parhaimmillaan!

Jos kuvaus sopii sinuun tai lähipiiriisi, tervetuloa tutkituttamaan tilanne myös minun kauttani! Mielelläni autan jokaista asiakasta ongelmatilanteiden kanssa – parempaan suuntaan, tai kokonaan oireettomaan tilanteeseen!

Fysioterapiaan liittyvät blogitekstit

VALMIIT TUTKIMUSPAKETIT

Haluaisitko tietää enemmän kehosi tilanteesta - oletko riittävän liikkuva, miten tukilihasrakenteesi toimivat, miten hahmotat kehon olennaisimmat liikesuunnat, ja millä tavalla nivelrakenteesi kontrolloituvat aktiivisen kuormituksen aikana?

Lue lisää

Olen oman työuran aikana rakentanut varsin kattavan testipatteriston jokaiselle nivelrakennealueelle, ja tarjoan lähitulevaisuudessa mahdollisuuden jokaiselle kiinnostuneelle testata nämä kokonaisuudet läpi! Testit ovat käyneet pitkän seulontaprosessin, ja lopputuloksena on pelkästään toimintakyvyn kannalta olennaisia tietoja – eli ns. ylimääräiset nippelitietoa tarjoavat testit on jätetty käytännössä kokonaan pois!

Julkistan tämän palvelun lähitulevaisuudessa! Näiden tietojen testaaminen on äärimmäisen mielenkiintoista – saat näiden testien kautta tietoa oman kehon heikoista ja vahvoista lenkeistä! Ja näitä tietoja voit tietysti hyödyntää jatkossa esim. ennaltaehkäisevässä mielessä! Testien kautta voit tietysti saada myös ohjeet tilanteen korjaamiselle! Testitilaisuus sinänsä sisältää vain testaamisen, eli korjaustoimenpiteet läpikäydään toisella kerralla!

Pysy kuulolla!