Alavartalon kiertoharjoitteet (lantiokorin kierto äärivenytyksessä)
Alavartalon kiertoharjoitteet ja lantiokorin kierto

EXTRABLOGI: Vielä yksi huomioitava tekijä

Vielä yksi huomioitava tekijä! Nyt tulee mielenkiintoista tekstiä! Varsinkin kaikille oman kehon toiminnasta kiinnostuneille treenaajille, ketkä haluavat etsiä itsestään heikkouksia – ja tehdä näistä vahvuuksia! Huomasin eilisen kirjoituksen kuvia analysoidessa pienen virhesuorituksen omassa toiminnassa, ja tämä virhesuoritus on suoraan merkki toiminnallisesta heikkoudesta. Aivan mahtavaa! Oma toimintani on rakentunut viimeisten vuosien aikana juuri tämän aihealueen ympärille. Haluan etsimällä etsiä itsestäni niin paljon heikkoja …

Alavartalon kiertoharjoitteet (kierron liikelaajuus)
Alavartalon kiertoharjoitteet (lantiokorin ja lanneselän asento)
Alavartalon kiertoharjoitteet (lonkkanivelen koukistuskulmamuutokset)
Alavartalon kiertoharjoitteet (polvinivelen asento)
Alavartalon kiertoharjoitteet (polvinivelen asento, lonkka ojennettuna)
Alavartalon kiertoharjoitteet (rintarangan asento)
Alavartalon kiertoharjoitteet - kierron liikelaajuus

BLOGI: Alavartalon kiertoharjoitteiden huomioitavat tekijät

Alavartalon kiertoharjoitteiden huomioitavat tekijät Keskeisimmät alavartalon kiertoharjoitteiden huomioitavat tekijät liittyvät lonkkanivelen koukistuskulmamuutoksiin, lantiokorin ja lanneselkäalueen asentomuutoksiin, kierron liikelaajuuteen, polvinivelen asentoon, sekä rintarangan asentoon. Lonkkanivelen asento Alavartalon kiertoharjoitteet jaetaan kahteen keskeisimpään ryhmään lonkkanivelen koukistuskulman asentovariaatioiden mukaan. Keskeisimmät ryhmät ovat 1) lonkkanivel koukistuneena (yli 60° koukistuskulma), ja 2) lonkkanivel ojentuneena (alle 60° koukistuskulma). Lonkkanivelen koukistuskulman muuttuessa muuttuu samalla lantiokoriin ja lanneselkäalueelle kohdentuva …

Alavartalon kierto ja lanneselän asento
Alavartalon kierto selinmakuulla
Alavartalon kierto selinmakuulla (sivulta)

BLOGI: Alavartalon kiertoharjoitteet

Alavartalon kiertoharjoitteet muodostavat toisen puolen vartalon kiertoa aiheuttavien lihasrakennealueiden harjoittelusta. Alavartalon kiertoharjoitteet ovat harjoitusryhmänä huomattavasti harvinaisempi verrattuna ylävartalon kiertoharjoitteisiin. Alavartalon kiertoliikesuunnan vahvistaminen on toiminnallisuudeltaan merkittävästi keskeisempää, kuin ylävartalon kiertoliikesuunnan. Alavartalon kiertoharjoitteiden toteuttaminen edellyttää vahvaa tiedostamista oman vartalon hallinnan osalta, ja mahdolliset puutteet omassa tukilihasrakennetoiminnassa tulevat todennäköisesti näiden harjoitteiden aikana nopeasti esille! Alavartalon kiertoharjoitteet – mitä harjoitteissa tapahtuu? Alavartalon kiertoharjoitteet ovat …