Tag

käsipainosoutu
Keskeisimpiä yläselkäalueen moninivelvariaatioita on yhteensä kuusi pohjautuen olkanivelen liikesuuntavaihtoehtoihin. Nämä kuusi variaatiota toteutuvat kaikissa soutu- ja ylävetoharjoitteissa: kulmasoudut, T-soutu, alataljasoudut, ylätaljavedot, leuanvedot, käsipainosoudut ja vipuvarsilaitteet. Näiden kuuden liikesuunnan ymmärtäminen ja sisäistäminen muodostavat pohjan koko yläselkäalueen harjoittelulle, erityisesti tavoitteellisen treeniohjelman suunnittelun puolesta. Täydellinen selkätreeniohjelma edellyttää jokaisen liikesuunnan harjoittelua! 1. Soudut ja ylävedot (vastaote ja kapea/medium hammer-ote)...
Read More
Keskeisimmät soutuharjoitteet ovat kulmasoutu, T-soutu, alataljasoutu, tuetut soutulaitteet, sekä yhdellä kädellä tehtävä kulmasoutu. Nämä harjoitteet muodostavat perustan koko yläselkäalueen soutuharjoitevalikoimalle! Soutuharjoitteiden toteuttamisessa ratkaisevimmassa roolissa ovat huomioitavat tekijät, ja näiden pariin siirrytään ensi viikon kirjoituksessa. Tänään avataan kuitenkin ensin nämä keskeisimmät harjoitteet, eli mitä näissä harjoitteissa oikein tapahtuu! Kulmasoutu ja T-kulmasoutu Kulmasoutu muodostaa ehdottoman kulmakiven koko...
Read More